a a a

MSI - OIPSI anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propunerile de proiecte pentru Acţiunea 2.2.1

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere".

 

Înregistrarea se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 2 noiembrie 2015, ora 10:00 şi se va încheia în data de 1 februarie 2016, ora 16:30.

Ghidul Solicitantului - republicat precum si modificările aferente se găsesc la http://fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri deschise.