a a a

Precizari privind Cererile de Rambursare aferente Cererilor de Plata

Stiri si evenimente
În baza Instrucţiunii Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 20775/02.12.2014, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale solicită tuturor beneficiarilor care accesează mecanismul cererilor de plată, următoarele: În termen de 10 zile lucrătoare beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată - conform OG 64/2011 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, capitolul IV: Mecanismul decontării cererilor de plată, art. 174 şi art. 175 alin. (16), precum şi alin. (19) - (21). Nerespectarea prevederilor OG 64/2011 de către beneficiari, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor legale. Cererile de Rambursare aferente Cererilor de Plată trebuie să conţină toate documentele care fac dovada plăţii integrale a facturilor fiscale (ordine de plată, chitanţe, extrase de cont, registre casă, etc.) Totodată, Cererile de rambursare/Cererile de Plată depuse ulterior unei Cerei de Plată nu vor fi procesate până la închiderea CP aprobate şi plătite anterior, aceasta însemnând depunerea Cererii de rambursare aferente Cererii de plată şi închiderea acestora.