a a a

MSI - OIPSI anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Comunicate de presă

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 1 octombrie 2015 ora 10:00 şi se va încheia în data de 23 decembrie 2015 ora 16:30.

Ghidul Solicitantului se regăseşte la Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri Deschise - postat in 20 august 2015