a a a

Avizarea proiectului schemei de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Comunicate de presă
Avizul favorabil al Consiliului Concurenţei referitor la proiectul schemei de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică