a a a

Consultare publică - Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii privaţi - Acţiunea 2.2.1- Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Comunicate de presă

Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii privati  Actiunea 2.2.1- Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere; Prioritatea de investitii 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC; Obiectiv specific 2.2. Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în vederea lansării  apelului de propuneri de proiecte dedicat acestei actiuni.
Beneficiarii eligibili pentru această actiune  sunt: IMM-urile, care depun o cerere de finanţare singure sau ca lider al unui consorţiu de IMM -uri şi care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC.
Cererea de proiecte va fi de tip „depunere continuă, cu ierahizare”.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică în perioada 27 martie  2015 – 15 aprilie 2015.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de  15  aprilie 2015, ora 17.00 la:  numarul de tel./fax  021 311 41 12 / 021 311 39 19 sau  la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro