a a a

Consultare publică Ghidului solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.4

Comunicate de presă

ANUNŢ
- 25 februarie 2015 –

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale  anunţă publicarea pentru consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.4 – Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, Apelul de proiecte nr. 4,  Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”,din cadrul POS CCE 2007-2013.

Toate întrebările legate de Ghidul solicitantului, precum şi propunerile şi sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresă de mail: fonduri.oipsi@msinf.ro

- Perioada de consultare: 25 februarie - 2 martie 2015