a a a

MSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.1.2. " SPRIJIN PENTRU PENTRU REALIZAREA REŢELELOR DE BROADBAND ÎN ZONELE DE EŞEC AL PIEŢEI (ZONE RURALE ŞI ZONE MICI URBANE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESULUI)"

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.1.2. " Sprijin pentru pentru realizarea reţelelor de broadband în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi zone mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)" apel 1, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Beneficiar eligibil:

Solicitantul eligibil pentru operaţiunea Sprijin pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga in zonele de esec ale pietei  este Ministerul pentru Societatea Informationala.

Scopul general al acestei operatiuni este de realizare a retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga in zonele de esec ale pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului).

Scopul specific al acestei operatiuni este de conectare la reteaua broadband a cel putin 5000 de IMM-uri si 1 milion de locuitori in zonele de esec ale pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului), la sfarsitul perioadei de sustenabilitate.

 

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise.

Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri.oipsi@msinf.ro sau telefon 021.311.41.12.