a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.4. "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - central, apel 3

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central)", apel 3, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Beneficiar eligibil:

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Scopul principal al acestei operaţiuni constă în dezvoltarea şi/sau extinderea unor platforme şi aplicaţii informatice pentru sănătate (e-sănătate), disponibile on-line pentru cetăţeni / mediu de afaceri / administraţie publică, la un nivel de sofisticare de minimum 3.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, în perioada 16 iulie 2013 - 16 august 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 16 august 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.