a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.3. "Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie", apel 3

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 "Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie", apel 3, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Beneficiar eligibil:

AGENŢIA DE ADMINISTRARE A REŢELEI NAŢIONALE DE INFORMATICĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

Scopul principal al acestei operaţiuni constă în realizarea unei platforme naţionale integrate care să permită furnizarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile on-line, pentru predare, învăţare, evaluare şi crearea unei comunităţi reale în educaţie.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, în perioada 16 iulie 2013 - 16 august 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 16 august 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.