a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice" apel 3

Stiri si evenimente

 

 

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice" apel 3, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Scopul acestei operaţiuni constă în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, respectiv optimizarea cooperării între instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice. Se va finanţa interconectarea acelor sisteme electronice care sunt funcţionale la momentul depunerii proiectului şi a celor care se vor dezvolta prin proiect.

 

Solicitant eligibil - Serviciul Român de Informaţii (ca ordonator principal de credite), prin entităţi aflate în subordinea acestuia, în parteneriat cu alte instituţii publice centrale.

 

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

 

Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 97.000.000 lei, din care aproximativ 80.219.000 lei FEDR şi 16.781.000 lei de la bugetul de stat.

 

Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 17 iunie 2013 ora 09,30 – 31 iulie 2013 ora 16,30.

 

Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail
fonduri.oipsi@msinf.ro sau telefon 021.311.41.55.