a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.2. "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice" apel 4

Stiri si evenimente

 

 Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.2. "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice" apel 4, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Scopul acestei operaţiuni constă în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, respectiv optimizarea cooperării între instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice, la un nivel de sofisticare de minimum 3. Se va finanţa interconectarea acelor sisteme electronice care sunt funcţionale la momentul depunerii proiectului sau care urmeaza a se dezvolta prin proiect.

Solicitant eligibil - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este 17.500.000 lei, din care aproximativ 14.472.500 lei FEDR şi 3.027.500 lei de la bugetul de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate este 17.500.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile).

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 10 iunie 2013, ora 9,30. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 10 iulie 2013, ora 16.30.
Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail
fonduri.oipsi@msinf.ro sau telefon 021.311.41.55.