a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 5

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 5, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Beneficiar eligibil:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

Scopul acestei operatiuni constã în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale unor institutii publice implicate in lupta impotriva coruptiei si a celor din domeniul achizitiilor publice pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, în perioada 31 mai 2013 - 28 iunie 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 28 iunie 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.