a a a

Ministerul pentru Societatea Informationala anunta lansarea apelului de proiecte aferent Operatiunii 3.2.1. "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 5

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de solutiii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Obiectivul specific este punerea la dispoziţie a serviciilor administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică.

Solicitanţii eligibili - Instituţii publice centrale şi/sau entităţi aflate în subordinea/coordonarea instituţiilor publice centrale, numai cu acordul ordonatorilor principali de credite.

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este 224.400.000 lei.

Valoarea maximă a finanţării acordate este 79.000.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile) iar Valoarea minimă a finanţării acordate,  26.500.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile).

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 20 mai 2013. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 21 Iunie 2013, ora 16.30.
Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MSI cu respectarea detaliilor cuprinse în ghidul solicitantului.
Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri.oipsi@msinf.ro sau telefon 021.311.41.55.