a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 3

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 3, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Beneficiar eligibil: Serviciul Român de Informaţii prin entităţi aflate în subordinea/coordonarea acestuia (numai cu acordul ordonatorului principal de credite), ca singur solicitant al finanţării, sau în parteneriat cu alte instituţii publice.

 

Scopul acestei operaţiuni constă în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, respectiv optimizarea cooperării între instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice. Se va finanţa interconectarea acelor sisteme electronice care sunt funcţionale la momentul depunerii proiectului.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, în perioada 30 aprilie 2013 – 31 mai 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 31 mai 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.