a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 4

Stiri si evenimente

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, apel 4, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Beneficiar eligibil: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

Scopul acestei operaţiuni constă în asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale instituţiilor publice, respectiv optimizarea cooperării între instituţiile publice şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului de afaceri / administraţiei publice, la un nivel de sofisticare de minimum 3. Se va finanţa interconectarea acelor sisteme electronice care sunt funcţionale la momentul depunerii proiectului sau care urmeaza a se dezvolta prin proiect.

 

 

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică în perioada 23 aprilie 2013 – 22 mai 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 22 mai 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.