a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", apel 5

Stiri si evenimente

 

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1. „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 5, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.
Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt:

Instituţii publice centrale şi/sau entităţi aflate în subordinea/coordonarea instituţiilor publice centrale, numai cu acordul ordonatorilor principali de credite.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică în perioada 11 aprilie 2013 – 10 mai 2013. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 10 mai 2013, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro.