a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale republică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", apel 3

Comunicate de presă

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale republică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.1. „Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.
Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt Parteneriate ale Unităţilor Administrativ Teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare).

Cererea de proiecte va fi de tip „depunere cu termen limită, cu ierarhizare”.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică în perioada 5 noiembrie 2012 – 5 decembrie 2012. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 5 decembrie 2012, ora 17.00 la adresa de e-mail: fonduri@mcsi.ro.