a a a

Comunicat privind imposibilitatea transmiterii Cererii de finanţare în timp util datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile

Comunicate de presă

În perioada 22 ianuarie – 21 februarie 2012,  conform comunicatelor emise de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, condiţiile meteorologice nefavorabile au dus la imposibilitatea depunerii în timp util (cinci zile lucrătoare de la înregistrarea on-line) a Cererilor de finanţare aferente operaţiunilor 3.3.1. „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” – apel 2, apel deschis în perioada 5 octombrie 2011 – 30 martie 2012 şi 3.3.2. „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri” – apel 2, perioada de depunere 5 ianuarie – 29 iunie 2012.

Ca urmare a acestui inconvenient, pentru solicitanţii aflaţi în situaţia mai sus menţionată, în etapa de  verificare a criteriilor de transmitere se va lua în calcul data depunerii dosarului la poştă/firma de curierat.