a a a

Reguli stabilite de MCSI referitor la evaluarea proiectelor pe operaţiunea 3.1.1. – apelul 2

Comunicate de presă

Pentru o interpretare unitară a situaţiilor întâlnite în proiectele depuse pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii în cadrul apelului 2 pentru operaţiunea 3.1.1 se stabilesc următoarele:

 

1. Una dintre cheltuielile minime obligatorii este semnătura electronică achiziţionată de la furnizori autorizaţi. Solicitanţii care deţin semnătură electronică la momentul depunerii proiectului nu vor fi obligaţi să achiziţioneze o altă semnătură, fiind suficientă transmiterea unei  declaraţii pe propria răspundere privind semnătura existentă.
2. In cazul în care indicatorii au fost completaţi greşit, corectarea capitolului aferent se va realiza în etapa de contractare.
3.  In cazul în care cheltuielile de conectare la internet broadband depăşesc cheltuielile cu abonamentul se vor solicita clarificări.
4. Anexa 6 privitoare la „Cerinţe tehnice minime şi sume maxime decontate„ va fi completată de către solicitant la rubrica „Cerinţe minime propuse solicitant” .
5. Pentru capitolul 5.3 „Declaraţie” din cererea de finanţare, unde nu există semnătura reprezentantului legal şi ştampila acestuia, se va solicita o declaraţie pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă forma transmisă a cererii de finanţare.

                                                                   
Pentru o interpretare unitară a situaţiilor întâlnite în proiectele depuse pentru verificarea conformităţii tehnico-economice în cadrul apelului 2 pentru operaţiunea 3.1.1 se stabilesc următoarele:

1. Pentru acordarea punctajului corespunzător în acestă etapă se vor lua în considerare următoarele (vor fi considerate eligibile/se vor deconta urmatoarele achizitii):
- O imprimantă inkjet/laserjet negru/color A3/A4  la  achiziţionarea a 3 calculatoare
- O  imprimantă multifuncţională  pentru achiziţionarea a 5 calculatoare
- Pentru achiziţionarea unui server se va considera cheltuială eligibilă achiziţionarea de licenţă suită software tip office pentru acesta.
- Se va acorda UPS pentru imprimantă multifuncţională, imprimantă inkjet/laserjet negru/color A3/A4, calculator şi server.