a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă lansarea în data de 21 septembrie a apelului 2 de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.1.4. „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea în data de 21 septembrie a apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.1.4. Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadbanddin cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Scopul acestei operaţiuni constă în conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband şi achiziţionarea echipamentelor TIC conexe.Beneficiarul eligibil pentru această operaţiune este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 140.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 140.000.000 lei.
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu
21 septembrie 2011 ora 9,00 şi se va încheia în 15 noiembrie 2011 ora 17,00.  Înregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.
Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la adresa de e-mail
fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.