a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale republică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Comunicate de presă
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale republică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea E-Economiei”,  în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.
 
Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale,
http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare public
ă în perioada 30 mai 2011 – 30 iunie 2011. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 30 iunie 2011, ora 17.00 la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.