a a a

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.2.4 local: "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la brodband, acolo unde este necesar”

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.2.4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - la nivel local din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.


Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.


Scopul principal al acestei operaţiuni constă în dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurând accesul cetăţenilor şi personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate.
  

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt:
- Unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică proprie. Prin prezentul ghid al solicitantului, unităţile sanitare publice cu paturi reprezintă instituţii care asigură populaţiei asistenţă medicala, spitale publice care pot asigura permanenta prin medici.
- Parteneriate între minimum 3 unităţi sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridică proprie, definite mai sus.


Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 60.000.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 6.000.000 lei pentru parteneriate şi 1.600.000 lei pentru restul solicitanţilor eligibili. Valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 lei. Rata de cofinanţare este de 100% din cheltuielile eligibile pentru solicitanţii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sanatate şi 98% pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili.


Înregistrarea propunerilor de proiect se realizează on-line, în mod continuu, începând cu 12 mai 2011 ora 9,00 şi se va  încheia în 8 iulie 2011 ora 14,00. Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitantul trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.


Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.