a a a

Anunţ important privind scrisoarea de confort

Comunicate de presă

  Începând din anul 2011, s-a stabilit obligativitatea prezentării unei scrisori
de confort angajante la depunerea cererii de finanţare pentru proiectele
care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau de minimis, urmând ca 
această scrisoare să fie reconfirmată / prelungită în cazul semnării unui
contract de finanţare.

  Valoarea minimă a facilităţii/facilităţilor de creditare pentru care se emite
Scrisoarea de confort este egală cu contribuţia eligibilă proprie a
beneficiarului la proiect. Facilităţile de creditare pot acoperi  şi valoarea
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, fără a se impune o limitare a
valorii maxime pentru care se emite scrisoarea de confort. 
     Depunerea scrisorii de confort nu este necesară în cazul proiectelor la care contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro.  

 

   Modelul unic de Scrisoare de confort poate fi descărcat aici.