a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a finalizat în data de 15.12.2008 proiectul Achiziţia de produse promoţionale

Comunicate de presă

                                              

       

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

       

COMUNICAT DE PRESA

 


Bucureşti, 19.12.2008

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a finalizat în data de 15.12.2008 proiectul Achiziţia de produse promoţionale finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul axei Asistenţa Tehnică, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Obiectivul proiectului a fost de a achiziţiona produse promoţionale (broşuri, pliante, afişe, agende personalizate, mape de prezentare, CD-uri,  Roll-up, banere, pixuri personalizate), în vederea susţinerii activităţilor de publicitate şi informare privind fondurile structurale aferente Axei prioritare 3 POS CCE.


Persoana de contact:

Dl. Iulian Drenea, consilier OIPSI

Tel. 3114110/ Fax 3114141
Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr.14, sector 5 Bucureşti