a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale derulează începând cu data de 23.04.2008 proiectul Achiziţia de produse promoţionale

Comunicate de presă

                                              

           

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

       

COMUNICAT DE PRESA

     


Bucureşti, 14.07.2008

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale derulează începând cu data de 23.04.2008 proiectul Achiziţia de produse promoţionale finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul axei Asistenţa Tehnică, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).


Valoarea totală a proiectului este de 214676 lei , din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 180400 lei.

 

Obiectivul proiectului este de a achiziţiona produse promoţionale (broşuri, pliante, afişe, agende personalizate, mape de prezentare, CD-uri,  Roll-up, banere, pixuri personalizate), în vederea susţinerii activităţilor de publicitate şi informare privind fondurile structurale aferente Axei prioritare 3 POS CCE.


Persoana de contact:

Dl. Iulian Drenea, consilier OIPSI

Tel. 3114110/ Fax 3114141
Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr.14, sector 5 Bucureşti