a a a

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE, beneficiar al proiectului „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de MCSI pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”

Comunicate de presă

                                                                

    

PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltarea Regională

   

COMUNICAT DE PRESA

 

            

Bucureşti, 21.10.2010

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE a încheiat cu MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale în data de 21.10.2010 contractul de finanţare nr. 1.1.063/21.10.2010, fiind beneficiar al proiectului „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cod SMIS 24255 - Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.

 

Data de început a proiectului (data de la care se va deconta finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale) este 14.04.2009.

 


Persoana de contact:

Dl. Cornel Sipică – Director General Adjunct OIPSI

Tel. 3114112/ Fax 3114141
Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr.14, sector 5 Bucureşti