a a a

MCSI anunţă lansarea în data de 20 decembrie a apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea în data de 20 decembrie a apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.


Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.


Scopul principal al acestei operaţiuni constă în conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente şi achiziţionarea echipamentelor conexe.


Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt:
1. IMM definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv microîntreprinderi (înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare).
2. Organizaţii Non-Guvernamentale (ONG), constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii.


Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 63.750.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 100.000 lei, iar cea minimă de 10.000 lei. Rata de cofinanţare este de 90% pentru IMM-uri şi microîntreprinderi şi 95% pentru ONG-uri.


Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 20 decembrie 2010 ora 9,00 şi se va  încheia în 29 iulie 2011 ora 14,30. Înregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.


Cererile înscrise electronic până la data de 31 ianuarie 2011 vor prezenta bilanţul anual pe 2009, iar cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2011 vor prezenta obligatoriu bilanţul anului 2010.


Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.