a a a

IMPORTANT! În atenţia autorităţilor şi instituţiilor publice locale

Comunicate de presă

Ca urmare a numeroaselor solicitari de informatii publice, primite din partea unui număr mare de primării de comune si prefecturi, transmise atat catre Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI), cat şi către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), referitoare la Ghidul final al solicitantului pentru operaţiunea 3.2.2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 2010, Domeniul Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, OIPSI comunica urmatoarele:

Ghidul solicitantului pentru operaţiunea 3.2.2 a fost postat spre consultare pe site-ul nostru, secţiunea Consultare publică, timp de o lună. În această perioadă, conform procedurii, am primit recomandări, sugestii şi solicitări, ce au indicat un grad foarte mare de interes din partea administratiei publice centrale şi a instituţiilor publice care functionează la nivel central, fapt pentru care, din cauza bugetului limitat de care am dispus, în valoare de aproximativ 5,6 milioane de euro, s-a decis sa se acorde prioritate proiectelor cu impact naţional, apartinand administraţiei publice centrale.

În privinţa cheltuirii unor sume pentru proiect, menţionăm că un proiect depus spre evaluare nu este totdeauna contractat, prin urmare, depunerea acestuia nu reprezintă o certitudine de recuperare a cheltuielilor. De asemenea, este important de retinut, ca rolul unui ghid postat spre consultare este exclusiv consultativ, el neputand fi luat in considerare pentru intocmirea unui proiect. Ghidul final, anuntat la deschiderea apelului este documentul care are relavanta pentru intocmirea proiectului.

Dorim să vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în eventualitatea în care suplimentarea fondurilor aferente ne va permite pe viitor deschiderea încă unui apel de proiecte, precum şi de întregul nostru sprijin către solicitanţii din categoria administraţiei publice locale şi a instituţiilor publice ce funcţionează la nivel local.