a a a

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Ghidul solicitantului este publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Obiectivul specific al acestei operaţiuni este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică.

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt:
1. Autorităţi ale administraţiei publice centrale.
2. Instituţii publice ce funcţionează la nivel central.
3. Parteneriate între autorităţi publice centrale şi/ sau instituţii publice ce funcţionează la nivel central.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 23 000 000 LEI. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de  9.000.000 lei, iar cea minimă de 500.000 lei. Rata de cofinanţare este de 100% pentru ordonatorii de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, şi 98% pentru pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili.

Înregistrarea propunerii de proiect se realizează on-line, în mod continuu, începând cu 21 iunie 2010 ora 9,00 şi se va  încheia în 20 august 2010 ora 14,30. Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.

Clarificări pot fi solicitate reprezentanţilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numărul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.