a a a

MCSI publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 – ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - la nivel central

Comunicate de presă
 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 – ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel central. Operaţiunea 3.2.4 (e-sănătate) face parte din Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public”.
Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sau Parteneriate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
Valoarea maximă a finanţării acordate pentru proiectele care vor fi depuse este de 72.000.000 de lei, iar valoarea minimă a finanţării acordate este de 1.000.000 de lei.
În cadrul acestei operaţiuni pot fi finanţate proiecte care conţin următoarele componente:
1. Realizarea fişei electronice a pacientului;
2. Implementarea prescripţiei electronice.
 

 

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, http://fonduri.mcsi.ro, la sectiunea Consultare publica. Observaţiile si sugestiile pot fi trimise până la data de 27 mai a.c, ora 16.00 la la adresa de email: fonduri@mcsi.ro.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, gestionează Axa Prioritară III - "TIC pentru sectoarele privat şi public", din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".