a a a

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 2010

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Scopul principal al acestei operaţiuni constă în dezvoltarea sau extinderea unei platforme care să permită furnizarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile on-line.

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este de 82 milioane lei, din care aproximativ 66.9 mil. lei FEDR şi 15.1 mil. lei de la bugetul de stat.

Valorea maximă cu care poate fi finanţat un proiect ajunge la 15 milioane lei la nivel naţional şi respectiv 5 milioane lei la nivel local. Valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 LEI. Rata de cofinanţare este de 100% pentru ordonatorii de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, şi 98% pentru pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili.

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 15 aprilie 2010. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 15 Iunie 2010, ora 16.30.
Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse în ghidul solicitantului.
Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MCSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro sau telefon 021.311.41.55.