a a a

Anunţ! Calendar estimativ Lansări Apeluri de Proiecte 2011

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică spre consultare Calendarul estimativ pentru anul 2011 al lansărilor de proiecte, din cadrul Axei prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).