a a a

MCSI finanţează 17 proiecte pe sănătate

Comunicate de presă
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a aprobat spre finanţare 17 proiecte pentru e-sănătate, la nivel local. Acestea au fost selectate dintr-un total de 37 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.2.4 – ” Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Contractarea celor 17 proiecte va începe după obţinerea acordului de finanţare de la Autoritatea de Management.
Operaţiunea 3.2.4 (e-sănătate) este parte a Domeniului Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).
Proiectele au fost depuse de către unităţi sanitare publice cu personalitate juridică.
Dintre cele 37 de proiecte depuse, au fost aprobate iniţial de către Comitetul de Selecţie  13, fiind depuse ulterior nouă contestaţii. Patru contestaţii au fost admise, una respinsă, iar restul au fost depuse mai târziu decât prevedea termenul-limită.
Cele 17 proiecte câştigătoare au o valoare totală de 65,2 milioane de lei. Finanţarea nerambursabilă aprobată este de 53,7 milioane de lei, dintre care 43,8 milioane de lei reprezintă suma admisă de către UE (prin Fondul European de Dezvoltare Regională), iar 9,9 milioane de lei este valoarea nerambursabilă finanţată de la bugetul de stat.
 
 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) este instituţia care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicaţiilor electronice şi audiovizuale, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi în domeniul serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere din România. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitaţi www.mcsi.ro.