a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.), prin Întrunirea Comitetului de Selecţie, a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, care face parte din Domeniul Major de Intervenţie 3, Dezvoltarea e-economiei, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” – au fost depuse 145 de proiecte, dintre care 105 au ajuns în etapa de evaluare tehnico-financiară. Au fost deja selectate 40 de proiecte, restul urmând a fi evaluate tehnico-financiar în următoarea perioadă de către Comitetul de Selecţie. Solicitanţii acestor proiecte pentru operaţiunea 3.3.1 au fost întreprinderile mici şi mijlocii.

Valoarea totală a celor 40 de proiecte selectate deja în cadrul operaţiunii 3.3.1. – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” – este de 13.525.011 lei, iar valoarea totală nerambursabilă pentru acestea se ridică la nivelul de 6.441.804 lei.

Operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” permite următoarele:
•Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning);
•Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management);
•Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
•Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligent systems) şi pentru managementul informaţiei.