a a a

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului pentru operaţiunea - Susţinerea implementării de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă publicarea spre consultare a Ghidului solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 "Susţinerea implementării de sisteme, servicii şi aplicaţii electronice de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni. În cadrul acestui apel de proiecte se va finanţa un singur proiect având ca scop realizarea la nivel naţional a fişei electronice a pacientului.  Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 71 milioane lei.  Solicitanţi eligibili: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Principii ale proiectelor de e-sănătate: Proiectele de e-sănătate trebuie să contribuie la:

1) Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate; 2) Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale; 3) Servicii integrate de sănătate; 4) Colaborare inter-profesională.   Prezenta cerere de proiecte este de tip „depunere cu termen limită, cu ierarhizare”. Acest ghid poate fi accesat la adresa www.fonduri.mcsi.ro, secţiunea Consultare Publică, urmând ca sugestiile şi observaţiile dumneavoastră să fie transmise la adresa de email fonduri@mcsi.ro până la data de 7 decembrie a.c, ora 12.00.