a a a

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” - operaţiunea 3.2.3

Comunicate de presă
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă publicarea spre consultare a Ghidului solicitantului pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni. 
Acest ghid poate fi accesat la adresa www.fonduri.mcsi.ro, secţiunea Consultare Publică, urmând ca sugestiile şi observaţiile dumneavoastră să fie transmise la adresa de email fonduri@mcsi.ro până la data de 11 noiembrie a.c..