a a a

MCSI REMARCĂ CREŞTEREA GRADULUI DE INTERES FAŢĂ DE FINANŢAREA DIN FONDURILE STRUCTURALE

Comunicate de presă

- VALOAREA TOTALĂ  DE CO-FINANŢARE SOLICITATĂ  PENTRU PROIECTELE LA ULTIMUL APEL DE PROIECTE DESCHIS ESTE DE 1 MILIARD LEI, DE 7.7 ORI MAI MARE DECÂT VALOAREA GRANTULUI DISPONIBIL  -

 

Data: 27 Octombrie 2009


Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale işi manifestă interesul pentru încurajarea absorbţiei fondurilor structurale, oferind posibilitatea înscrierii a câtor mai multe proiecte în vederea finanţării. În cest sens, în data de 9 septembrie a fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul operaţiunii 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este de 142 milioane lei, din care aproximativ 116 milioane lei FEDR şi 26 milioane lei de la bugetul de stat. Suma maximă cu care poate fi finanţat un proiect ajunge la 21.500.000 lei la nivel naţional şi respectiv 5.500.000 lei la nivel local. Rata de cofinanţare este de 100% pentru ordonatorii de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, şi 98% pentru pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili.

În data de 26 Octombrie, dată limită de depunere a dosarelor pe această operaţiune, au fost înregistrate 241 proiecte, cu o valoare totală de 332 mil. euro.Valoarea de co-finanţare solicitată este de 260 mil. euro, reprezentând de 7.7 ori mai mult decât valoarea grantului disponibil, în creştere faţă de apelul anterior pentru aceeaşi operaţiune, în cadrul căruia suma totală solicitată a fost de 3.7 ori mai mare decât suma disponibilă.

Până în acest moment, în cadrul apelurilor de proiecte lansate au fost aprobate spre finanţare de către MCSI proiecte cu o valoare totală de aproximativ 133 mil. euro, din care circa 108 mil din FEDR. Astfel, valoarea proiectelor aprobate spre finanţare numai în anul 2009 acoperă aproximativ 84 % din valoarea cumulată a alocărilor pentru perioada 2007-2009.

Astfel, pentru operaţiunea 3.2.1 (e-guvenare) au fost aprobate si semnate 15 proiecte în valoare totală de aproximativ 180 mil lei.

Pentru operaţiunea 3.1.1 – care are drept beneficiari şi IMM – din 162 de proiecte selectate MCSI a semnat deja 122 dintre acestea, în valoare totală de circa 8.700.000 lei.

În cadrul operaţiunii 3.2.3 (e-learning) au fost depuse un număr de 26 de proiecte din care 8 proiecte în valoare totală de aproximativ 104 mil. lei au fost semnate, 2  proiecte sunt pe circuitul de semnare şi 2  proiecte sunt în curs de avizare.

Pentru operaţiunea 3.2.2 (interoperabilitate), au fost selectate spre finatare în urma întrunirii Comitetului de Selecţie un număr de 9 proiecte, în valoare de 29 mil. Lei.

În cadrul operaţiunii 3.1.4  au fost contractate 7 proiecte, având ca beneficiar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Obiectivul acestora îl constituie conectarea unui număr de 2302 unităţi şcolare la internet de bandă largă, iar valoarea lor totală este de 164.906.547 lei.

În acest moment, MCSI are în curs de evaluare un număr de 37 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.2.4 local (e-sănătate).

Pentru operaţiunea 3.2.4 central, Ministerul Comunicaţiilor a semnat un contract de finanţare în domeniul e-sănătăţii, parte a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, având ca beneficiar Ministerul Sănătăţii, pentru proiectul “Implementarea sistemului naţional de prescripţie electronică”.
Proiectul în valoare de 88 milioane de lei din care asistenţa nerambursabilă are o valoare de 71 milioane de lei, îşi propune să îmbunătăţească calitatea actului medical şi să optimizeze costurile serviciilor medicale, prin implementarea sistemului naţional de prescripţie electronică.

În cadrul operaţiunii 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, se află în curs de evaluare tehnico- economică un număr de  105 proiecte, a căror valoare totală este de 38 mil lei.

Pentru operaţiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, au fost selectate spre finanţare 17 proiecte, în valoare de 6.9 mil lei.


În acest context, MCSI a reuşit ca până în momentul de faţă să depăşească o rată de 425 % a plasării fondurilor structurale, faţă de alocarea pentru perioada 2007-2009, ca urmare a creşterii gradului de interes faţă de finanţarea dIn fondurile structurale.

MCSI îşi propune pe viitor promovarea Strategiei Naţionale de Comunicaţii în Bandă Largă, deblocând în acest sens fonduri structurale în valoare de 84 milioane de euro. Această suma va fi folosită pentru a finanţa infrastructura de comunicaţii ce va permite accesul la internet în bandă largă cu precădere în zonele defavorizate din acest punct de vedere.