a a a

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

 

Obiectivul specific al acestei operaţiuni este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică.

 

Ghidul solicitantului a fost publicat în varianta finală, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Secţiunea Ghidurile Solicitantului / Apeluri deschise. Acesta detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

 

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este de 142 milioane lei, din care aproximativ 116 milioane lei FEDR şi 26 milioane lei de la bugetul de stat. Suma maximă cu care poate fi finanţat un proiect ajunge la 21.500.000 lei la nivel naţional şi respectiv 5.500.000 lei la nivel local. Rata de cofinanţare este de 100% pentru ordonatorii de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, şi 98% pentru pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili.

 

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 9 septembrie 2009 ora 9.00. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 26 octombrie 2009, ora 16.30.
Înregistrarea on-line se realizează la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MCSI cu respectarea detaliilor cuprinse în ghidul solicitantului.

 

Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MCSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro sau telefon 021.311.41.55.