a a a

MCSI lansează un nou apel de proiecte în vederea absorbţiei fondurilor structurale, obiectiv prioritar al Guvernului României

Comunicate de presă
      Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va lansa în cursul lunii septembrie un apel de proiecte în valoare de 142 milioane lei pentru operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”. 
     Ministrul Gabriel Sandu respectă planul de acţiuni iniţial, aşa cum a declarat în diverse rânduri: ”Scopul nostru este acela de a accesa în cel mai scurt timp, dacă este posibil chiar până la sfârşitul anului 2009, întreagă sumă de 383 milioane de euro alocată de către Uniunea Europeană până în 2013.”
 
     POS CCE presupune creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene.
Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenţie 2 este de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Operaţiunea 3.2.1 are două obiective principale care trebuie îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică şi eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice. Ghidul solicitantului pentru această operaţiune poate fi consultat la următoarea adresă: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul MCSI vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro sau telefon 021.311.41.55.