a a a

CONSULTARE PUBLICĂ privind investiţiile în reţele broadband în zonele defavorizare din punct de vedere al accesului

Comunicate de presă

În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa 3 „TIC pentru sectoarele public şi privat” este prevăzută posibilitatea finanţării din fonduri structurale, în perioada 2007-2013, a infrastructurii de comunicaţii în bandă largă în zonele dezavantajate din acest punct de vedere.

Implementarea proiectelor ce vizează dezvoltarea reţelelor de broadband în zonele dezavantajate din punct de vedere al accesului este condiţionată de:

1. Adoptarea şi publicarea Strategiei Naţionale de Comunicaţii în bandă largă (SNB)
2. Finalizarea Modelului de Implementare a operaţiunilor cuprinse în POS CCE AXA III prin care se finanţează dezvoltarea de infrastructură de comunicaţii în bandă largă în zonele defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de comunicaţii.

În prezent Strategia Naţională de Comunicaţii în Bandă Largă a fost deja adoptată de Guvern. Pornind de la prevederile Strategiei Naţionale de Comunicaţii în Bandă Largă, de la cele ale Regulamentelor Europene pentru Fonduri Structurale şi de la cele specifice ajutorului de stat, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Societăţii Informaţionale a elaborat un Model de Implementare a proiectelor ce vizează dezvoltarea de infrastructură de comunicaţii în bandă largă în zonele dezavantajate.

Acesta va fi lansat spre consultare publică şi aşteptăm observaţiile dumneavoastră la adresa lidia.ene@mcsi.ro până pe data de 10 august 2009.
Găsiti detalii pe site-ul http://fonduri.mcsi.ro/  la Secţiunea Consultare Publică.