a a a

Consultare publica

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2

 

Ghidul solicitantului

Anexe 

 

 Postat în 25 mai 2018