a a a

MCSI finanţează proiectele privind conectarea unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a selectat pentru finanţare, un număr de 7 proiecte propuse spre finanţare în cadrul operaţiunii 314 "Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband", Domeniul Major de Interveţie 1 “Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

 

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, în cadrul apelului au fost depuse un număr de 7 propuneri de proiecte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

 

Valoarea totală a proiectelor selectate este de aproximativ 165 milioane lei, din care grantul propus a fi acordat este de aproximativ 135,5  milioane lei.
Prin implementarea proiectelor vor fi conectate la internet 2302 de şcoli, din toate regiunile ţării în special cele din mediul rural, şi vor beneficia de acces la internet aproximativ 543000 de elevi şi 47000 de cadre didactice.

 

Obiectivele specifice ale proiectelor sunt: creşterea numărului de elevi / profesori care utilizează TIC, creşterea numărului de unităţi şcolare care beneficiază de conexiune la internet broadband, formarea competenţelor aplicative de utilizare  al personalului unităţilor şcolare, consolidarea infrastructurii IT la nivelul unităţilor şcolare , reducerea decalajului educaţional dintre mediile rural – urban în domeniul TIC.