a a a

Instrucţiuni privind implementarea proiectelor

INSTRUCȚIUNEA nr. 35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE - postat în 05.02.2020

 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 12/06.03.2019 privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC - Postat în 05.04.2019

 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 20478/22.03.2018 privind înregistrarea în MySMIS a cheltuielilor eligibile aferente Acțiunii 2.3.3. - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE - postat în 23 martie 2018

 

INSTRUCŢIUNEA nr. 88604/03.11.2016 privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică - postat în 11 noiembrie 2016

 

ANUNŢ în atenţia beneficiarilor publici, finanţaţi în cadrul DMI 3.2 - postat în 1 octombrie 2015 

 

INSTRUCŢIUNEA nr. 7205/05.05.2015 privind rambursarea cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor din Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice" - postat în 6 mai 2015

 

INSTRUCŢIUNEA nr. 7207/05.05.2015 privind rambursarea cheltuielilor pentru proiectele finanţate în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - postat în 6 mai 2015

 

ANUNŢ privind mecanismul cererilor de plată - postat în 5 decembrie 2014

 

INSTRUCŢIUNE privind eficientizarea activităţii Direcţiei Management Financiar şi Control - Compartimentul Procesare Cereri de Rambursare şi Cereri de Prefinanţare - postat în 19 august 2014 

 

ANUNŢ cu privire la avizul emis de Comitetul Tehnico - Economic - postat în 24 iunie 2014

Instrucţiune MSI privind aplicarea HG 941/2013 

 

INSTRUCŢIUNE privind fluxul financiar al proiectelor gestionate de OIPSI - postat în 11 iunie 2014

 

INSTRUCŢIUNE pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare privind implementarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public a POS CCE - postat în 7 aprilie 2014

 

 Anunţ privind completarea dosarului de Rambursare transmis de Beneficiar - postat in 21 martie 2014

 Pentru vizualizarea Listei de verificare a Cererii de Rambursare, click aici.

 

 INSTRUCTIUNE  privind diminuarea riscului de dezangajare automata la nivelul POS CCE, in ceea ce priveste verificarea Cererilor de Rambursare - postat in 8 octombrie 2013

 

Mod de prezentare dosar de achizitie - postat in 12 septembrie 2013

 

Instructiunea nr. 26/21.06.2013 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata - postat in 1 iulie 2013

 

ORDIN privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă - postat 21 noiembrie 2012

 

INSTRUCŢIUNEA NR. 24/18.09.2012 privind formatul standard de transmitere al Notificărilor de către Beneficiarii POS CCE

Formatul standardad al NOTIFICĂRII PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

Anunţ privind aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 218 din data de 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă

Pentru consultarea modificărilor survenite, click aici.

 

Anunţ privind aplicarea Hotărârii de Guvern 606 din 2010, referitoare la posibilitatea gajării sau a ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în vederea constituirii de garanţii în favoarea unei instituţii de credit  - postat 1 septembrie 2010

 

Nereguli privind achiziţiile publice ce pot conduce la aplicarea de corecţii financiare

 

Instrucţiuni privind implementarea proiectelor pentru beneficiarii POS CCE - actualizat 14 decembrie 2010

Model pentru produse de informare şi publicitate - format word

 

Modelul Raportului de progres al proiectului - postat 3 februarie 2012

 

Instrucţiuni privind completare dosarului cererii de rambursare pentru beneficiarii operaţiunii 311

 

Instrucţiuni de completare a cererii de rambursare pentru beneficiarii operaţiunii 311

 

Lista de verificare a cererii de rambursare - postat 17 iunie 2010 

 

Greşeli frecvente întâlnite în dosarul cererilor de rambursare pentru proiectele cofinanţate în cadrul POS CCE - postat 13 iulie 2010

 

Model de nota de clarificari, ca raspuns la greselile frecvente intalnite in cererile de rambursare facute de beneficiarii finantarilor din cadrul Axei prioritare 3 POS CCE "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" - postat in 29 aprilie 2013

 

 

Anexe:

Nota COCOF privind aplicarea corecţiilor financiare pentru nerespectarea normelor în materie de contracte de achiziţii publice

Nota COCOF privind indicatorii de fraudă

 

Modelul raportului de durabilitate a investiţiei - actualizat 10 februarie 2012