a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Comunicate de presă

OIPSI anunţă lansarea proiectului „ Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul proiectelor din cadrul Axei Prioritare 3 POS CCE” finanţat din Axa 5 POS CCE

 

OIPSI anunţă lansarea proiectului „Sprijin pentru evaluare şi TI în cadrul Axei Prioritare 3 POS CCE” finanţat din Axa 5 POS CCE