a a a

MCSI a selectat proiectele propuse spre finanţare din cadrul operaţiunii 3.2.1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

Comunicate de presă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a selectat, în urma întrunirii Comitetului de Selecţie, un număr de 12 proiecte propuse spre finanţare în cadrul operaţiunii 321 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", Domeniul Major de Interveţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.
În conformitate cu prevederile ghidului solictantului, în cadrul apelului de proiecte s-au înregistrat online 117 propuneri de proiecte, din care s-au depus efectiv la sediul MCSI un număr de 111 propuneri de proiecte. Comitetul de Selecţie a primit din partea experţilor evaluatori externi un număr de 101 propuneri de proiecte din care au fost selectate spre finanţare 12 proiecte în funcţie de punctajul acordat de experţii evaluatori externi şi ţinând cont de bugetul alocat apelului. Proiectele au ca solicitanţi instituţii publice care funcţionează la nivel local şi central. Restul de 10 proiecte au fost respinse în etapele premergătoare evaluării tehnico - economice.
Valoarea totală a proiectelor selectate este de aproximativ 172 milioane lei, din care grantul propus a fi acordat este de aproximativ 107 milioane lei. Toţi solicitanţii vor fi notificaţi asupra rezultatului evaluării.
După obţinerea avizului de la Autoritatea de Management, lista de proiecte va fi aprobată de Ordonatorul principal de credite al OIPSI iar apoi publicată pe website-ul OIPSI.

Ţinând cont de interesul deosebit al instituţiilor publice pentru aplicaţii de e-guvernare, MCSI anunţă publicarea spre consultare a Ghidului Solicitantului pentru un nou apel de propuneri de proiecte, dedicat acestei operaţiuni. Acest ghid  va putea fi accesat la adresa www.fonduri.mcsi.ro, urmând ca observaţiile să fie transmise la adresa de email fonduri@mcsi.ro până la data de 15 iulie a.c.,ora 16.30.