a a a

Apeluri încheiate

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2.

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 

Ghidul solicitantului