a a a

Apeluri încheiate

Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA

CORRIGENDUM - Ordin nr. 4382 din 30.03.2018 privind modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ și SECȚIUNEA E-GUVERNARE și INTEROPERABILITATE și Acțiunii 2.3.3. SECȚIUNEA E-CULTURĂ și Anexa privind plafoanele pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectelor derulate prin POC aferente Acțiunilor 2.3.1. și 2.3.3. 

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019  

 

Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE

Ghidul solicitantului - postat în 20 martie 2018

Ordin nr. 805/23.08.2018 privind modificarea Ghidului solicitantului - postat în 23.08.2018 

Ordin nr. 1440 din 13.08.2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3. - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

 

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE

Ghid

Anexe 

CORRIGENDUM - Ordin nr. 4382 din 30.03.2018 privind modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ și SECȚIUNEA E-GUVERNARE și INTEROPERABILITATE și Acțiunii 2.3.3. SECȚIUNEA E-CULTURĂ și Anexa privind plafoanele pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectelor derulate prin POC aferente Acțiunilor 2.3.1. și 2.3.3.

CORRIGENDUM - Ordin nr. 823/13.05.2019 privind modificarea  Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ŞI INTEROPERABILITATE

 Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

 

 

Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ

Ghidul solicitantului

Anexe

Corrigendum - Ordin de modificare si completare a Ghidului solicitantului nr. 4382/30.03.2018 

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

 

 

Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ghidul solicitantului

Anexe

Postat in 31.05.2019

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019 

 

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Ghidul solicitantului

Anexe 

Ordin MFE nr. 236/29.01.2019 

 

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere - apel 2

Ghidul solicitantului

Anexe

Ordin MFE de modificare so completare a Ghidului solicitantului

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de minimis

Postat in 02.05.2019 

 

 

Acțiunea 2.1.1. - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet - îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet

Ghidul solicitantului actualizat conform Ordinului nr. 1007/02.10.2018 

Anexe 

Anexa 10 - Contract de finanțare - actualizat conform Ordinului nr. 1007/02.10.2018 

Ordin nr. 1007/02.10.2018 privind modificarea Ghidului solicitantului 

Schema de ajutor de stat 

Ordin nr. 775/2018 de modificare a schemei de ajutor de stat 

Ordin 776/06.08.2018 privind modificarea Ghidului solicitantului 

Ghid NGN initial 

postat in 05.11.2018

 

Acțiunea 2.3.1.Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data-Proiecte fazate 

Corrigendum Acţiunea 2.3.1. Proiecte Fazate

postat in 26 iunie 2017

 

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2.

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Ghidul solicitantului 

Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171203

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/172567