a a a

Apeluri deschise

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. 

 

Postat în 01.10.2018

 

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. 

Postat în 05.09.2018

 

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.  

Ghidul solicitantului

Anexe

Postat 24.07.2018

 

 

Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.  

Ghidul solicitantului 

Anexe

Postat în 29.06.2018

 

Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.  

Ghidul solicitantului - postat în 20 martie 2018

Ordin nr. 805/23.08.2018 privind modificarea Ghidului solicitantului - postat în 23.08.2018 

 

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului - Postat în 06 februarie 2018

Ghidul solicitantului 

Anexe

CORRIGENDUM - Ordin nr. 4382 din 30.03.2018 privind modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ și SECȚIUNEA E-GUVERNARE și INTEROPERABILITATE și Acțiunii 2.3.3. SECȚIUNEA E-CULTURĂ și Anexa privind plafoanele pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectelor derulate prin POC aferente Acțiunilor 2.3.1. și 2.3.3. - postat în 10 aprilie 2018

  

 

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE. Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantuluipostat în 27 noiembrie 2017

Ghid

Anexe 

CORRIGENDUM - Ordin nr. 4382 din 30.03.2018 privind modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ și SECȚIUNEA E-GUVERNARE și INTEROPERABILITATE și Acțiunii 2.3.3. SECȚIUNEA E-CULTURĂ și Anexa privind plafoanele pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectelor derulate prin POC aferente Acțiunilor 2.3.1. și 2.3.3. - postat în 10 aprilie 2018

 

 

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e- esănătate - Secțiunea E-CULTURĂ - postat în 28.03.2017

CORRIGENDUM - Ordin nr. 4382 din 30.03.2018 privind modificarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ și SECȚIUNEA E-GUVERNARE și INTEROPERABILITATE și Acțiunii 2.3.3. SECȚIUNEA E-CULTURĂ și Anexa privind plafoanele pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectelor derulate prin POC aferente Acțiunilor 2.3.1. și 2.3.3. - postat în 10 aprilie 2018

 

 

Acţiunea 2.3.1 - Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - SECŢIUNEA BIG DATA - Apel 1 - Ghidul solicitantului/Anexe 

Corrigendum Actiunea 2.3.1 - SECTIUNEA BIG DATA - postat in 8 iulie 2016