a a a

MCSI a aprobat primul contract de finanţare din Fonduri Structurale în domeniul e-sănătăţii

Comunicate de presă

     Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a aprobat primul contract de finanţare în domeniul e-sănătăţii, parte a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, având ca beneficiar Ministerul Sănătăţii, pentru proiectul “Implementarea sistemului naţional de prescripţie electronică”.
     Proiectul în valoare de 88 milioane de lei din care asistenţă nerambursabilă în valoare de 71 milioane de lei, îşi propune să îmbunătăţească calitatea actului medical şi să optimizeze costurile serviciilor medicale, prin implementarea sistemului naţional de prescripţie electronică.

     Acest lucru presupune monitorizarea în timp real a necesarului şi consumului de medicamente în România, eliminarea erorilor de medicaţie şi a fraudelor din actualul sistem de prescripţie, implementarea unui sistem de control/supervizare a prescripţiei, prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale şi accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate.

     Prescrierea electronică reprezintă un sistem suport care susţine medicul în actul medical de prescriere a medicamentului prin suportul de decizie şi informaţia necesară, asigură transferul electronic al prescrierei către farmacist şi crează baza naţională de date pentru înregistrările electronice ale medicamentelor prescrise.
     Beneficiarii  proiectului vor fi cele 44 de Case de Asigurari de Sanatate, aproximativ 30.000 medici şi 5.350 farmacii care au contract cu casele judeţene de asigurări de sănătate dar şi cei aproximativ 12.000.000 de asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate din România.

     Dezvoltarea serviciilor electronice de sănătate îmbunătăţeşte accesul la servicii medicale şi impulsionează creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor oferite. Aplicarea TIC în domeniul sănătăţii  include o arie largă de procese bazate nu doar pe aplicaţii web ci mai ales instrumente, produse, sisteme şi servicii ce se adesează pe de o parte autorităţilor sanitare şi personalului specializat şi pe de altă parte pacienţilor şi cetăţenilor. În prezent un număr de aproximativ de 35 de proiecte ale unităţilor sanitare publice sunt în procesul de evaluare în vederea finanţării din fonduri structurale proiectele fiind depuse în cadrul operaţiunii 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – la nivel local.

     Pentru informaţii suplimentarea cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă stau la dispoziţie la telefon 021.311.41.12 şi 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcsi.ro.