a a a

S-a aprobat prima listă de proiecte propusă spre finanţare pentru operaţiunea 3.1.1.“Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”

Comunicate de presă

 

     În data de 21.01.2009, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a aprobat, în urma avizului favorabil primit de la Autoritatea de Management, prima listă de proiecte propusă spre finanţare în cadrul Axei III a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, aferentă operaţiunii 3.1.1 “ Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe ”.
     Această listă a fost stabilită în urma comitetului de selecţie din data de 30.10.2008 şi cuprinde un număr de 62 de proiecte selectate şi propuse spre finanţare. Această listă a fost întocmită, respectându-se ordinea de înregistrare on-line a proiectelor înscrise până la numărul  170 inclusiv. 
     Aplicanţii selectaţi vor fi anunţaţi în scris despre principalele condiţii ale finanţării nerambursabile şi dacă aceştia vor accepta, se va trece la următoarea etapă pentru accesarea fondurilor structurale, contractarea. În această etapă se va semna contractul între beneficiar şi  MCSI, iar din acest moment beneficiarul îşi poate implementa proiectul propus spre finanţare.
     Amintim că finanţarea pentru operaţiunea 3.1.1 se face în limita bugetului apelului, care este de 29,5 milioane lei, iar suma totală a grantului  celor 62 de proiecte este în valoare de 3.137.270,46 lei.
     Din cei 62 de aplicanţi selectaţi în cadrul operaţiunii 3.1.1 “Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”, 48 sunt  IMM-uri şi 14 sunt ONG-uri.

     Lista proiectelor propusă spre finanţare poate fi vizualizată pe site-ul http://fonduri.mcti.ro, la secţiunea “Lista proiectelor selectate”. 
     Pentru informaţii suplimentare cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă stau la dispoziţie la telefon 021.311.41.12 şi 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro