a a a

IMM-urile din Nord –Vestul ţării sunt cele mai interesate de fondurile structurale pentru dezvoltarea E-Economiei

Comunicate de presă


          Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă închiderea apelurilor de proiecte în data de 12.12.2008, pentru Domeniul Major de Intervenţie 3 “ Dezvoltarea E-Economiei ”, Axa Prioritară III a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

          Pentru operaţiunea 1, “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor”,  valoarea totală a proiectelor întregistrate pe site este de aproximativ 103.000.000 lei.

Cele mai interesate de această operaţiune au fost IMM-urile din regiunea  Nord – Vest, care au depus un număr de 58 proiecte, în timp ce instituţiile din regiunea Sud –Vest, nu depus nici un proiect. În cadrul acestei operaţiuni se pot finanţa proiecte pentru implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii), sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management – Managementul Relaţiilor cu Clienţii), implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru imbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor, a sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) precum şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

          Pentru operaţiunea 2, “ Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, valoarea totală a proiectelor întregistrate pe site este de aproximativ 21.000.000 lei.

          Cele mai interesate de această operaţiune au fost IMM-urile din regiunea  Nord – Vest, care au depus un număr de 13 proiecte, în timp ce instituţiile din regiunea Sud nu au depus nici un proiect. În cadrul acestei operaţiuni pot fi finanţate proiecte pentru implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic, licitaţii electronice, tranzacţii electronice securizate, e-payment (plată electronică), implementarea de sisteme de e-learning (invăţământ la distanţă) pentru IMM precum şi implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei  (Business 2 Business, Business 2 Consumer).

          Destinate exclusiv IMM-urilor, cele două operaţiuni, “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor” şi “ Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, reprezintă un factor de dezvoltare pentru toate IMM-urile care au ca obiectiv creşterea eficienţei firmei prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic; introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului; dezvoltarea comerţului electronic şi intrarea pe piaţa internaţională precum şi extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on – line la nivelul mediului de afaceri.

          În data de  15.12.2008 se vor încheia şi apelurile de proiecte pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, operaţiunea 1.4 “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” şi Domeniul Major de Intervenţie 2, operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie” .

          Pentru a îndeplini condiţiile de transmitere, proiectele înscrise on-line pâna la data de 12.12.2008, trebuie să fie depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

          Pentru mai multe detalii cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale la telefon 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro, sau să consultaţi site-ul http://fonduri.mcti.ro.